Mi a különbség a természetes és az egész számok között?

A matematika meghatározó fogalma az a szám, amelyet az objektumok jellemzőinek számszerűsítéséhez használnak. A tudomány ezek közül többféle módon működik. E koncepció jellemzőinek ismerete segít elkerülni a hibákat, közelebb hozza a pontos tudomány új ismereteinek horizontját..

Az ember megtanulta számolni, amikor megtanulta beszélni. Kezdetben ez volt a cikkek, áruk számának meghatározása. Amikor az írás megjelent, különleges ikonokkal - számokkal - jöttek elő. Ebben a cikkben a természetes és egész számokról beszélünk, mint a legegyszerűbbekről.

Természetes számok

A civilizáció hajnalán az primitív emberek elhagyták a fogalmakat "One" és "sok". Az ősi vadászok nem zavarta a számlálást. Árutőzsdei kapcsolat esetén szükség van a számla bonyolítására.

A kereskedelem során figyelembe kellett venni az áruk mennyiségét. Aztán megjelent a legegyszerűbb szám. Természetesnek hívják őket, mivel a számlálás során természetesen keletkeztek. Leírják az objektumok számát vagy számos hasonló objektum sorszámát. Ezen mennyiségek írásos megjelenítéséhez speciális jeleket használnak, amelyeket számoknak hívnak: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Példa rekord: kétszázharmincegy - 231.

A legkisebb érték az egység (1), a legnagyobb nem. Ha a legnagyobb értéket vesszük fel, véleményünk szerint mindig hozzá tudunk adni még 1-et, többet szerezhetünk, és így tovább ad infinitum.

Ha növekvő sorrendben vannak elrendezve, akkor számsort kapunk. A sorozat minden következő eleme 1-rel növekszik az előzőhöz képest. Ez az elemek tömb jelöli N = 1, 2, 3, ... n, .... Ez nem tartalmazza a nullát, csak a többértékű mennyiségek leírására szolgál.

Ha egy kifejezés csak egy ikont tartalmaz, akkor azt egyedinek nevezik. Például: 1, 3, 7. Ha a bejegyzésnél egynél több számjegy van, akkor nem egyértelmű. Például számok: 15, 23, 78 - dupla számjegy, 125, 561, 938 - három számjegy, 2589, 1596, 3564 - négy számjegyű. A matematika a decimális számítási rendszert használja. Felvételkor minden ikonnak a helyétől függően saját egyedi értéke van. Például, 286:

  • Az utolsó hat azt jelenti, hogy 6 egység van.
  • Az utolsó előtti nyolc - nyolc tucat.
  • Az első kettő - 2 száz.

Ebben a bejegyzésben kétszáz, nyolc tíz és hat egység.

Matematikai műveleteket hajtanak végre: összeadást, kivonást, szorzást, osztást, valamint az exponenciált és a gyökér extrakciót. De csak szorozással és összeadással kapják meg a természetes számokat. Ha más műveleteket hajt végre, egész számot vagy tört értéket kapunk.

egészek

Ennek a fogalomnak a meghatározása tágabb. Ez magában foglalja a fent leírt elemeket, valamint ellentétes az értékkel és a 0. Ennek eredményeként végtelen számú természetesünk van (1, 2, 3, 4, ...) és annyi ellentétes jelentéssel.

A nullával való kombinációjukat teljesnek nevezzük: pozitív és negatív. Az előbbi pluszjelre utal (általában nem írják be). Példák az ilyen bejegyzésekre: 8, 15, 127, 3259.

A negatív egész számoknak mínuszjele van (mindig írva): –9, –21, –832, –4785. Megjelent a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése során. Tehát kényelmes volt kiszámolni az adósságokat. Például egy kereskedőnek fizettek egy róka bőrt egy zsák szárított halért, de háromra volt szükség, az adósság további két bőr lenne: 1−3 = −2.

A nulla külön áll egymástól. Sem egyik, sem a másik nem tartozik. Minden, ami nagyobb, mint pozitív, kevesebb negatív. Ezen elemek közül sok jelzi Z = ... −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, .... Alapvető matematikai műveleteket hajtanak végre, nemcsak nullával oszthatják el. Ezeket az értékeket az objektumok vagy fizikai jelenségek időbeli változásának leírására használják..

Közös fogalmak

  1. Mindkettő az objektumok vagy néhány paraméter mennyiségi jellemzését végzi.
  2. A természeti értékek sok egészben vannak, azaz bármelyikük egész lehet.
  3. A matematikai műveletek a gyökér mindkét típusának felosztása és kibontása mellett az egészet adják.
  4. Nekik nincs a legnagyobb szám - eltűnik a végtelenben.

Számbeli különbségek

A közös jellemzők mellett ezeknek a fogalmaknak különbsége van a helyesírásban, a jelentésben és a funkciókban..

A természetes anyagok száma mindig nulla, egész szám pozitív, negatív és 0, tehát nem minden egész lesz természetes.

Az elsőknek van a legkisebb egysége, az utóbbiaknak nem, végtelenül kicsi. Nem számít, milyen kicsi értékkel jön létre, mindig levonhat belőle egyet, és még kisebb is lehet, és végtelenül sokszor.

Az egész könnyebb leírni a mennyiségváltozást, mint a természetes. A számok növekedését vagy csökkenését nem kell külön jelezni. Maga a szám jellemzi ezt a változást, és az előtte lévő jel jelzi az irányt. Íme néhány példa egy ilyen leírásra. Tegyük fel, hogy számos könyv van a könyvtárban. Ha további nyolcvan érkezik oda, akkor is lesz több, és 80 jelöli ezt a változást a listában felfelé. Ha harminc könyvet vesz ki a könyvtárból, akkor kevesebb lesz, és a 30-ban lefelé tolódik. A kiadványokat nem hozzák és nem viszik a könyvtárba, akkor az irodalom hozzáférhetőségének megváltoztathatatlanságáról beszélnek, vagyis nulla változás történt.

Ez a példa a könyvek mennyiségének konverzióját mutatja a 80, −30 és 0 egész számok felhasználásával. A pozitív 80 a számok növekedését jelzi, a negatív −30 kifejezi annak csökkenését (negatív érték). Nulla azt jelzi, hogy az elemek mennyisége változatlan maradt..

Az Whole a fizikai mennyiségek változását írja le. Amikor a hőmérséklet 3 fokkal növekszik, ezt 3 érték jelzi. A hőmérséklet 10 fokkal történő csökkenését számként kell rögzíteni, mínusz: –10. És a hőmérséklet állandóságát nullával határozzuk meg.

Nem mindenki matematikus, de ennek a tudománynak az alapjainak megértése mindenki számára pozitív szerepet fog játszani. Az alapvető matematikai ismeretek nehéz helyzetben többször is segítenek.