Mi a különbség a lakóhely és a regisztráció helye között?

Az Orosz Föderáció alkotmányának huszonhetedik cikke szerint kétféle típusú hely létezik, ahol az állampolgár lehet. Ezeket lakóhelynek nevezik ki, és ennek megfelelően tartózkodási helyüket. Alapvetően maga a jelentés és a fő különbség világosan kiderül a nevekből. Ha logikusan gondolkodik, kiderül, hogy az első esetben ez az a hely, ahol egy ember él, a másodikban, ahol átmenetileg.

Fontos azonban megérteni, hogy jogilag mindent kicsit bonyolultabbnak kell besorolni, mivel ezt a két fogalmat egy másik, a regisztráció helyének nevezett kifejezés kombinálja. A törvények, mint mindig, minden helyzet kialakulását előírják az állampolgárok vonatkozásában, ezért létezik még az állandó lakóhellyel nem rendelkező személyek fogalma, de érdemes külön megfontolni. E cikk keretében konkrétan az állampolgár lakóhelyéről és tartózkodási helyéről fogunk beszélni.

Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk, hogy ezen fogalmak mindegyike külön-külön, és milyen különbségek vannak közöttük.

Röviden a lakóhelyről

Az egység polgári jogának védelme érdekében a lakóhely fogalma nagyon fontos szerepet játszik a folyamatban. Ebben az esetben ez a hely, ahol az alany ideiglenesen vagy állandóan él.

Ezenkívül érdemes megjegyezni a kiskorú gyermekek helyzetét. A tizennégy évesnél fiatalabb civilek lakóhelyét hivatalosan szüleik vagy gyámjaik lakóhelyének tekintik. Ez a koncepció távol áll az üres helytől, mivel bizonyos jogi következményeket okozhat. Tehát például egy állandó lakóhely alapján határozzák meg a polgárt halottnak vagy hiányzónak. Függetlenül attól, hogy joghatósága van-e, van-e öröklési joga - ez természetesen a lakóhelytől is függ.

Ehhez a kifejezéshez kapcsolódik a lakóingatlan fogalma is, amelyet minden ingatlanügynök használ. Valójában lehetetlen regisztrálni irodában, garázsban vagy üzletben.Lakossági ingatlan érdekes esetei az állandó tartózkodás szállodai szobában, ápolási otthonban, panziókban..

Bármelyik állampolgárt eltűntnek tekintik, ha a lakóhelyén nincs bizonyíték arra, hogy legalább egyszer megjelent volna ezen a helyen. Ahhoz, hogy egy állampolgárt holttest nélkül el lehessen ismerni, ötéves időtartamra van szükség, és ha valaki súlyosító körülmények között (háború, természeti katasztrófa) eltűnt, akkor elegendő hat hónap.

Röviden a regisztráció helyéről

A lajstromozás helye abban különbözik a lakóhelytől, hogy kivétel nélkül mindig ideiglenes. Vannak igazoló dokumentumok, azonban ilyen körülmények között semmilyen körülmények között nem lehet regisztrálni. Ezt a dokumentációt arra az esetre adják ki, ha meg kell erősítenie, hogy a személy valóban valahol volt. A következő létesítmények tekinthetők tartózkodási helynek:

  • Szállodák.
  • szanatóriumok.
  • Pihenőházak és panziók.
  • Orvosi intézmények.
  • Turisztikai táborok, kempingek, kiképző táborok.
  • Sportlétesítmények, különösen sporttáborok.


Az Orosz Föderáció alkotmánya ugyanakkor minden polgár számára kivétel nélkül garantálja a lakóhely és a tartózkodási hely megválasztásának szabadságát. Vagyis mindegyiket nem tulajdoníthatjuk határozottan egy bizonyos helynek, kivéve a börtönöket (börtönök, korrekciós táborok és kolóniák). Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a kivételes eseteket a joggyakorlatban lakóhelynek tekintik..

Nyilvántartás a lakóhelyen, a tartózkodási helyen

Azoknak a polgároknak, akik egy ideje lakóépületekben és építményekben akarnak lakni, és amelyek nem állandó lakóhelye, 90 naponta jelentkezniük kell a helyért felelős tisztviselőnél, hogy megújítsák nyilvántartásukat. Ez a törvény minden polgárra vonatkozik kivétel nélkül, társadalmi státusától, kiváltságaitól és juttatásaitól függetlenül.

Az Orosz Föderáció állampolgárai, akik megváltoztak állandó lakóhelyén, kötelesek, legkésőbb egy héten belül az új helyre érkezésüktől értesíteni az ebben a közigazgatási egységben (kerület, város, városi település, falu) történő nyilvántartásba vételért felelős tisztviselőket. , falu stb.)