Miért van szüksége egy TIN-re?

Az adófizetői azonosítószám (TIN) egy digitális kód, amelyet egy adóalany vagy magánszemély számára adnak meg az adóhatóságnál történő regisztrációkor. Ez a kód az adófizetőkkel kapcsolatos információk gyűjtésére és az adószolgálat adatainak könyvelésére szolgál. Gyakran ezt a dokumentumot kérik álláskereséskor, azonban a munkáltató nem magyarázza meg, hogy miért van szüksége egy TIN-re. Az egyéni szám megadása továbbra is önkéntes az adófizetők számára, azonban ilyen okmány hiánya számos nehézséget okozhat.

Cikk tartalma

  • kinevezés
  • Hogyan kaphatunk egy TIN-t

kinevezés

Maga az állampolgár TIN-kód 12 számjegyből áll, ebből 4 annak a régiónak és az adóhivatalnak a kódja, ahol a személy regisztrálva van, 6 az adófizetőhöz rendelt szám, és 2 ellenőrző számjegy. A jogi személy TIN-je 5 számjegyből áll, egyéni vállalkozó - 10-ből.

Az adóazonosító szám célja a következő:

  • az adófelügyeleti hatóság által a nyilvántartásba vett ingatlanokra, a felhalmozott adókra, ideértve a személyi jövedelemadót, a bírságokat és a büntetéseket, vonatkozó információk összeállítása;
  • bizonyos állami szolgáltatások megszerzése a TIN szám használatával, ideértve az adófizetők személyes számlájának használatát az IFTS hivatalos webhelyén.

Az adózó személyes számlája lehetővé teszi a fizetendő adó összegének megállapítását, a számítás helyességének és a tulajdonjoggal kapcsolatos információk pontosságának ellenőrzését, amely alapján az adóhatóság kiszámítja az adó összegét. A szolgáltatás lehetővé teszi a nyugták és értesítések online nyomtatását is..

Ezenkívül a TIN jelenléte jelentősen leegyszerűsíti az ingatlanadó levonásának eljárását. Ha információ van az azonosító számról, az adószolgálat gyorsan azonosítja az adóügynök által átadott jövedelemadó összegét, ami ennek megfelelően felgyorsítja a dokumentumok ellenőrzésének és az esedékes adólevonás összegének átutalását..

hirdetés

Miért van szüksége egy TIN-hez egy gyermek számára?

Ma az óvodába vagy az iskolába való belépéskor meg kell jelölni a gyermekhez rendelt TIN-számot. Az adófizetõ azonosító számának feltüntetése azonban ebben az esetben nem feltétlenül kötelezõ.

A jelenlegi törvény értelmében minden adózónak, beleértve az újszülöttet is, egyedi számot kapnak. Ennek megfelelően az anyakönyvi hivatal az orosz állampolgár születésének nyilvántartásakor információkat küld az adószolgálatnak, amely viszont a TIN-t hozzárendelte a gyermekhez.

A gyermek TIN-jét az IFTS az adózás szempontjából használja abban az esetben, ha a kiskorú ingatlan vagy egyéb adóköteles ingatlan tulajdonosa.

a tartalomhoz ↑

Hogyan kaphatunk egy TIN-t

Az adófizető azonosító számát a polgár nyilvántartásba vételének adóhatóságán állítják ki.

Az egyéni adófizetői szám hozzárendelésének igazolásához a következő dokumentumok szükségesek:

  • Oroszország állampolgárának útlevélét és valamennyi oldalának másolatát;
  • TIN alkalmazás;
  • kiskorúak esetében - születési anyakönyvi kivonat és annak másolata, az egyik szülő útlevélének másolata, a gyermeknek a lakóhelyen történő nyilvántartásba vételére vonatkozó információt tartalmazó dokumentum.

A dokumentumot a kérelemnek és az összes szükséges dokumentumnak az adószolgálathoz történő benyújtásától számított öt napon belül át kell adni a kérelmezőnek. Meg kell jegyezni, hogy a kérelmet rendszerint közvetlenül az adóhivatalban, a létrehozott űrlapon töltik ki. A dokumentum kiállítása ingyenes.

A TIN elvesztése esetén annak másolatát be lehet szerezni egy hasonló dokumentumlista bemutatásakor. Ahhoz, hogy az egy példányban kiállított TIN-t újra megkapja, meg kell fizetnie az állami díjat.