Mi a különbség a teocentrizmus és a deizmus között?

A teljes történelmi fejlődés során a világot többször tele volt vallási háborúkkal és konfliktusokkal. A vallás vált kapcsolatba, amely összekapcsolta, vagy éppen ellenkezőleg, leválasztotta az emberi társadalmakat. A pogányok harcoltak hívõkkel, a keresztes hadjárat emberek millióinak halálát okozta, stb. Annak megértése érdekében, hogy a vallási nézetek idővel átalakultak-e, és hogy ezek miként befolyásolták és befolyásolták a társadalmi struktúrát, különféle vallási világképek történelmébe kell fordulni, amelyek megteremtik az emberi élet alapját. Ezután megvizsgáljuk a deizmus és a teocentrizmus általános és sajátos jellemzőit..

A teocentrizmus mint filozófiai koncepció

A teocentrizmus fogalma Európából származik a középkorban és jellemző volt a monoteista kultúrákra. Az előző világkép volt pogány.

Ezt a fogalmat Isten megértése és megértése jellemzi, és minden isteni, mint egyetlen és legmagasabb abszolút. Isten a világ alapja, alkotója. Az emberi létezés jelentése az isteni lényegben rejlik. Bármi jó, minden élet csak nekik születik. Ezért a teocentrizmus filozófiájának másik neve van - Isten-centrizmus..

A világnézet alábbi jellemzői különböznek egymástól:

 • Mindennek egyetlen forrása az Isten.
 • Elárulják a létezés jelentését és célját.
 • Az ember isteni hasonlóságban jött létre.
 • Minden tevékenységnek önismeretre és Isten megismerésére kell irányulnia.

Úgy gondolják, hogy Isten folyamatosan kinyilatkoztatódik az ember számára, hozzáférhető, párbeszédet folytat vele. A tárgy megértése és értelmezése azt jelenti, hogy felfedjük annak kapcsolatát az isteninel. Sőt, maga Isten mindig rejtélyes térben van, amelyhez az embernek egész életében törekednie kell.

De az idő múlásával a társadalom elkezdi elmozdulni e koncepció alapvető felfogásától, fokozatosan az Isten tagadásának mint az univerzum központjának (ateizmus) tagadásának. A teocentrizmus értéke ma az, hogy minden monoteista vallás alapját képezi..

A deizmus mint filozófiai irány

Ezt a koncepciót először 1593-ban fogalmazták meg Jean Boden, és már a XVII – XVIII. században Európa egyik legjelentősebb területévé vált. Amikor elindult az európai ipari forradalom, számos országban, különféle tudományokban, többek között, számos vállalkozás nyitott a fizika, amely lehetővé tette egyre több felfedezés elvégzését, de nem vallásos alapon. Ezért felmerült a társadalomban egy új és naprakész tanítás létrehozásának szükségessége, amely minden emberi kérdést meggyőző válaszaival kielégít. A deizmust több áramra osztják. Egyes tudósok összehasonlítják, és néha akár kombinálják a deizmus és az ateizmus fogalmait..

A deizmus jellegzetes jelei:

 • A világegyetem tudományos és isteni ismereteinek harmóniájára való törekvés és összeférhetetlenségük tagadása.
 • Az emberi kognitív képességek nagyrabecsülése.
 • Abszolút szabadság megadása az egyén számára.
 • A természettudomány és a megfigyelés felhasználása a világ megismerésére.
 • A misztikus és természetfeletti jelenségek tagadása.
 • Nyilatkozat Isten képtelenségéről, hogy befolyásolja a világi eseményeket és eseményeket, vagy az ő teljes részvételéről.

A két irány hasonlóságai

Az első olvasat óta úgy tűnik, hogy mindkét áram nagyon hasonlít egymáshoz. Isten mindkettőben elismerten a világ teremtője, minden, ami létezik, az ő teremtménye. Minden téma, minden jelenség megmagyarázható az isteni akarat értelmében.

Megkülönböztető fogalmak

Mindkét tendencia Európában a különböző korokban fejlődött ki: a teocentrizmus megelőzte a deizmust, ez szolgált az alapul, amelyből az emberek a kor igényeinek megfelelően elutasították egy új koncepció kialakítását..

Melyek a deizmus és a teocentrizmus további megkülönböztető jellemzői??

 1. A korlátlan egyházi hatalom deizmusának tagadása, míg a teocentrizmusban az egyház a legfontosabb funkció.
 2. A természettudományok ismereteinek és felfedezéseinek elfogadhatósága a deizmában. Még „az elme vallásának” hívták, miközben a teocentrizmus ismerete kizárólag Istenre épül..
 3. A deizmus a hagyományos értelemben nem vallás. A teocentrizmussal ellentétben tagadja minden dogmát vagy isteni kinyilatkoztatást..
 4. A deizmus képviselői felsőoktatásban részesültek, akik különféle tudományok tanulmányozásával foglalkoztak, míg a teocentrizmusban minden kudarc nélküli személy vallásos végzettséggel rendelkezik..
 5. A deizmusban minden olyan eseményt megtagadnak, amelynek nincs logikus magyarázata, hiányoznak. Ezt indokolja az a tény, hogy ezen koncepció szerint Isten létezik, de az összes természetes folyamatot csak egy bizonyos logikával ruházza fel, amely az ember számára megismerhető..
 6. A deizmus szerint az egész életnek a körülöttünk lévő világ értelmezésére kell irányulnia, mihelyt létrehozták és meghatározták az Isten alaptörvényeivel, ám ő ellenőrizetlenebbé vált..

A deizmus és a teocentrizmus csak első pillantásra tűnhet hasonlónak. Jelentős számú alapvető különbség van, amelyeket meg kell érteni. Ez elősegíti azoknak a főbb változásoknak a felkutatását, amelyek a történelmi fejlődés során különböző világnézetben éltek meg, és hogy ezek mindegyike befolyásolta a társadalom működését. Ez lehetővé teszi a modern világ leírását és tanulmányozását, beleértve.